[08/26/2011] Conferinţa Naţională Ştiinţifico-Practică „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri”

 

  Academia de Ştiinţe a Moldovei în conlucrare cu Guvernul Republicii Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie, Consiliul Rectorilor din Moldova organizează pe data de 04 octombrie 2011 Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu genericul „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri”.

  Programul ancorează 7 secţiuni (Agricultura; Mecanizarea agriculturii; Energie regenerabilă; Electronica şi ingineria materialelor; Managementul deşeurilor; Tehnologii informaţionale; Substanţe chimice şi materiale noi), care acoperă o gama largă de evaluări atât din partea mediului academic cât şi cel al afacerii.
 

  În cadrul aceluiaşi eveniment, va fi organizată o expoziţie cu cele mai originale proiecte, propuneri, materiale şi rezultate obţinute în domeniul inovaţional în contextul dezvoltării mediului de afaceri autohton.