[08/26/2011] Forumul European Alpbach 2011 ”Justiţia – Responsabilitate pentru Viitor”

 
  În perioada cuprinsă între 18 august – 3 septembrie 2011, d-ra Cristina PROCA, şef Secţie Politici şi Relaţii Internaţionale în cadrul Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei participă la lucrările Forumului European Alpbach 2011 cu genericul „Justiţia – Responsabilitate pentru Viitor”.

  Începând din anul 1945, Forumul European Alpbach îşi desfăşoară lucrările pe muntele Tyrolian, Alpbach. Raportori şi participanţi din întreaga lume din domenii de activitate precum sunt ştiinţa, comerţul, politica, experţi cu o bogată experienţă şi studenţi, se adună în Alpbach pentru a pune în discuţie problemele / provocările actuale şi a formula soluţii eficiente pentru acestea.