[02/15/2010] Concursul permanent pentru selectarea rezidenţilor Parcurilor ştiinţifico-tehnologice „Micronanoteh”, „Inagro”, „Academica” şi Incubatorului de Inovare „Inovatorul”

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul permanent pentru selectarea rezidenţilor Parcurilor ştiinţifico-tehnologice „Micronanoteh”, „Inagro”, „Academica” şi Incubatorului de Inovare „Inovatorul”.
În conformitate cu Legea Nr.138-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al RM Nr. 107-111 din 27.07.2007) „Cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare” rezidenţii beneficiază de înlesniri fiscale şi vamale esenţiale.
Persoanele fizice şi cele juridice, care pretind la obţinerea statutului de rezident al Parcurilor ştiinţifico-tehnologice „Micronanoteh”, „Inagro”, „Academica” şi Incubatorului de Inovare „Inovatorul”, prezintă următoarele documente:
- cererea cu intenţia de a deveni rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare, indicând ce fel de produs inovaţional, serviciu în sfera businessului inovaţional şi/sau cercetări ştiinţifice ce le însoţesc vor efectua;
- documentele de constituire ale persoanei juridice ori copia buletinului de identitate şi documentul cu privire la activitatea persoanei fizice;
- informaţia cu privire la activitatea în sfera businessului, efectuată până la obţinerea statutului de rezident;
- planul de afaceri inovaţional pentru 3-5 ani.
 
Informaţii la tel.: 88-25-63; 0-687 64 640; 88-25-60
 
Termenul limita de depunere a cererilor: 31 martie 2010
 
Cererile se depun pe adresa: mun. Chişinău, str. Mioriţa, 5, Recepţia; of.405 ori în formă electronică: aitt@aitt.md