Centrul de Brokeraj Inovaţional

În cadrul Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, funcţionează Centrul de Brokeraj Inovational, care acţionează în direcţia facilitării cooperării între instututele de cercetare şi partenerii industriali, în mod special intreprinderile mici si mijlocii (IMM). În RM dialogul şi conlucrarea între instituţiile de cercetare şi mediul de afaceri este unul moderat. Pe de o parte, mediul de afaceri nu este încurajat din punct de vedere fiscal să pună în practică rezultatele cercetării, iar pe de altă parte, cercetarea nu este întodeauna ancorată în realitate. Realizarea unei normalităţi între cele două medii e posibilă prin o adaptarea la cerinţele momentului si prin o armonizare a intereselor comune.

Intreprinderile care întâmpină unele obstacole, de ordin procedural sau operaţional, pot apela la serviciile Centrului în vederea identificării unor soluţii fezabile achiziţionate de la instituţiile din sfera ştiinţei si inovării din Republica Moldova. Prin această conlucrare ne dorim să facem accesibile şi vizibile inovaţiile apărute prin aplicarea rezultatelor cercetării şi să le facem cunoscute cercetătorilor nevoile şi cerinţele reale de inovare ale mediului de afaceri. Centrul este mediul în care capacitatea de inovare va fi transformată în afaceri de succes.
 
Servicii acordate:
- Informare/orientare către soluţiile fezabile;
- Identificarea institutelor de profil în soluţionarea problemelor;
- Identificarea instrumentelor de finanţare aferente problemei.
 
Solicitanţi elegibili:
Reprezentanţii mediului de afaceri.
 
- Completaţi toate cîmpurile indicate;
- Semnaţi formularul şi aplicaţi ştampila (semnătura reprezentantului oficial/autorizat);
- Depuneţi aplicarea la oficiul AITT în original şi în variantă electronică la adresa de e-mail: olga.popa@aitt.md.
 
Termen limită:
Aplicările vor fi acceptate pe parcursul anului.