Despre AITT
Creată într-un timp al marilor restructurări din ţară, la 29 octombrie 2004 în conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, în scopul coordonării, stimulării şi implementării mecanismelor activităţii de inovare şi transfer tehnologic în R.Moldova, AGENŢIA PENTRU INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGICare rolul unui Centru de legătură pragmatică între oamenii de ştiinţă, pe de o parte, şi autorităţile publice, oamenii de afaceri, pe de altă parte, colaborarea acestora fiind dictată de provocările lumii moderne şi de angajamentele asumate de R.Moldova în faţa comunităţii internaţionale.
În vederea accelerării procesului de apropiere a R. Moldova de standardele Uniunii Europene, spaţiu în care anume inovaţiile stau la baza performanţelor social-economice, AITT şi-a propus implementarea rapidă a inovaţiilor şi transferarea tehnologiilor avansate în producţie, conform sistemului occidental, contribuind astfel atât la modernizarea statului R. Moldova, cât şi la creşterea social-economică a ţării şi ridicarea nivelului de trai al populaţiei.
Conform funcţiilor şi sarcinilor sale directe AITT de comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, în conformitate cu  Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare au creat parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatorul de inovare, care reprezintă cea mai bună soluţie pentru firmele moldave, deoarece acestea pun la dispoziţia firmelor o serie de servicii strategice şi logistice pentru a se dezvolta.
Actualmente în Republica Moldova există 3 Parcuri şrtiinţifico-tehnologice şi un incubator de inovare:
  • Parcul şriinţifico-tehnologic „Academica” cu specializare universală, 27 de rezidenţi;
  • Parcul ştiinţifico-tehnologic „Inagro” specializat în agricultură intensivă şi ecologică, 8 rezidenţi;
  • Parcul ştiinţifico-tehnologic „Micronanoteh” specializat în microelectronică şi nanotehnologii, este anunţat concursul pentru selectarea rezidenţilor;
  • Incubatorul de inovare „Inovatorul” cu specializare universală, 4 rezidenţi.