Publicaţii AITT

 

Buletinul informativ-analitic „InnoViews” este o publicaţie periodică a Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Ideea publicaţiei a apărut dintr-o necesitate firească de informare şi comunicare a cercurilor interesate de progresul social-economic. Este concepută ca o bursă de idei inovatoare, destinată mediului academic, mediului de afaceri, factorilor decizionali, altor categorii de cititori.
În fiecare număr al Buletinului informativ-analitic este pus în discuţie un anumit subiect de interes public major pentru societatea noastră.
În a.2010 au fost abordate teme, care au vizat inovaţiile în Infrastructura Republicii Moldova,  în educaţie, biotehnologii, statistica inovaţională în Republica Moldova. Buletinul poate fi citit in variantă electronică pe pagina web a Agenţiei www.aitt.md, precum şi pe suport de hărtie la oficiul Agenţiei. Doritorii de a participa la dezbateri ne pot scrie la adresa electronică: aitt@aitt.md .
 
Revista electronică „INNOLETTER”, este o publicaţie de noutăţi în domeniul inovării şi transferului tehnologic, citită şi solicitată din ce în ce mai mult.  Apare de trei ori pe săptămână pe pagina web a Agenţieiwww.aitt.md la compartimentul Publicaţii şi este expediată prin e-mail persoanelor abonate. Conţine cele mai interesante noutăţi în domeniul I&TT culese din surse publice atât din RM cât şi din lume.
 
Compartimentul „NOU ÎN LUME”, este unul special, dedicat celor mai noi noutăţi din lumea inovării.   Este actualizat în fiecare săptămână, plasându-se pe pagina web câte 10 cele mai noi şi mai tari inovaţii, cele mai importante noutăţi din sfera ştiinţei şi inovării.