Cooperare Internaţională

Cooperarea Internaţională reprezintă cea mai modernă şi cea mai echitabilă formă a schimbului reciproc de activităţi dintre state, oameni, şi idei. Transferul tehnologic şi realizarea eficientă a inovaţiilor nu poate fi conceput fără un sistem al relaţiilor internaţionale bine definit la toate nivelurile.
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic acordă o atenţie deosebită cooperării internaţionale, ce reprezintă cheia spre dezvoltarea pe mai departe a acestui domeniu.
O atenţie deosebită în acest sens îl reprezintă programele şi proiectele cu participarea actorilor internaţionali de succes în sfera inovării şi transferului tehnologic.
În acest sens colaboratorii Agentiei pentru Inovare si Transfer Tehnologic sunt în proces de căutare continuă a noi posibilităţi de stabilire a relaţiilor de cooperare cu parteneri de peste hotare, ce ar crea noi soluţii de dezvoltare a sectorului inovaţional al Republicii Moldova.
Ca exemplu poate servi aplicarea la Programul destinat ţărilor din Europa de Est,  Programul SCOPES, finanţat de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă din Elveţia şi O eventuală aplicare la Programul Cadru 7, BSEC (OCEMN), Programul Transfrontalier.
Este pregnant faptul ca suportul ţărilor dezvoltate la acest compartiment va contribui la creşterea potenţialului de dezvoltare a ţării noastre, iată de ce Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic continuă să încurajeze promovarea ţării noastre peste hotarele ţării şi intensifică cooperarea internaţionala în domeniul inovării şi transferului tehnologic. Astfel necesitatea dezirabilă a inovării deschide o cale nouă către un viitor în care era tehnologiilor va ocupa un loc de frunte în dezvoltarea omenirii.