[08/26/2011] Atelier de lucru “Exerciţiu de Foresight Transnaţional pentru Învăţământul Superior în Regiunea Bazinului Mării Negre”

 

  În perioada cuprinsă între 30 august – 2 septembrie 2011, d-nul Ghenadie CERNEI, director general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei va participa la lucrările Atelierului de lucru „Exerciţiu de Foresight Transnaţional pentru Învăţământul Superior în Regiunea Bazinului Mării Negre”, organizat în cadrul Proiectului „Calitate şi Leadership pentru Sistemul Românesc de Învăţământ Superior”, coordonat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU).

  În scopul identificării/stabilirii conceptelor fundamentale de foresight – anterior au fost organizate 9 ateliere de lucru similare. Prezentul atelier de lucru constituie cea de a 10-a întrunire, al cărei obiectiv cheie este de crea o platformă de colaborare transnaţională axată pe învăţământul superior. Evenimentul va avea loc la Hotelul Intercontinental, Bucureşti, România.