[05/10/2010] Concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2011

 

Academia de Ştiinţe a Moldovei
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
anunţă concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2011
 
în cadrul următoarelor direcţii strategice:
 
  • Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă.
  • Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.
  • Biotenologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.
  • Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.
  • Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.
 
Condiţia obligatorie pentru participarea la concurs este garanţia cofinanţării proiectului din surse nebugetare în mărime de minim 50 la sută din costul lui şi respectarea prevederilor Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012 (Hotărârea Guvernului nr.27 din 22.01.2009).
 
Proiectele se recepţionează de la 1 iulie până la 30 octombrie 2010 la Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic mun. Chişinău (biroul 407, str. Mioriţa 5,) în 2 exemplare pe hârtie şi în format electronic conform formularului de pe pagina www.aitt.md şi însoţit de scrisoarea de garanţie a cofinanţării conform modelului.
 
Anunţul va fi publicat prin intermediul mass-media.
 
Întrebările pot fi adresate la 88-25-64