[03/23/2010] Cel mai bun plan de aceri inovaţional, 2010

 

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
 
AGENŢIA PENTRU INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC,
 
UNIVERSITATEA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
 
INCUBATORUL DE INOVARE ,,INOVATORUL”
 
 
ANUNŢĂ CONCURSUL
,,CEL MAI BUN PLAN DE AFACERI INOVAŢIONAL”
 
 
Scopul de bază al concursului este impulsionarea, stimularea şi dezvoltarea culturii şi spiritului antreprenorial în rândul populaţiei active, în special în rândul tineretului, încurajarea creării noilor întreprinderi inovaţionale, susţinerea spiritului managerial şi promovarea antreprenoriatului ca oportunitate de creştere economică în Republica Moldova. 
 
La Concurs pot participa studenţi, masteranzi şi doctoranzi, cercetători ai instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi alte persoane, care vor prezenta  planuri de afaceri bine argumentate.
 
Câştigătorii vor fi nominalizaţi cu diplome şi premii băneşti, precum şi vor beneficia de posibilitatea de a implementa planul de afaceri în cadrul Incubatorului de inovare „Inovatorul”.
 
Data limită de prezentare a dosarelor – 30 septembrie 2010 , ora 17:00. Dosarele pe suport de hârtie şi în formă electronică se vor expedia la adresa: MD-2001, mun. Chişinău, str. Miorita, 5, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic,  bir. 409; e-mail: concurs@aitt.md
 
       Condiţiile de participare şi modul de prezentare a dosarelor sunt stipulate în Regulamentul cu privire la organizarea Concursului „Cel mai bun plan de afaceri inovaţional”, care poate fi accesat la pag.web a Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (www.aitt.md) şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei    (www.asm.md) .
       Informaţii suplimentare la tel: (+ 373 22) 88.25.66.