[05/25/2010] Cel mai bun elev inovator, 2010

Concursul „Cel mai bun elev inovator”, ediţia a treia, organizat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, s-a finalizat sâmbătă, 22 mai 2010, cu evenimentul de nominalizare a câştigătorilor, care a avut loc în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a A.Ş.M. „Andrei Lupan” (str. Academiei, 5a).
La eveniment au participat: Ion Guceac, secretar general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (preşedintele juriului), Ghenadie Cernei, director general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (preşedintele comitetului organizatoric), Lilia Bolocan, director al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, M.Duca, rectorul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, precum şi oficialităţi din cadrul guvernului Republicii Moldova: Ion Cebanu, ministru al tineretului şi sportului.
La concurs au participat 72 de concurenţi din 36 de instituţii şcolare de învăţământ din 30 de localităţi ale Republicii Moldova, care au prezentat circa 80 de lucrări, demonstrânu-şi  ingeniozitatea, creativitatea şi capacităţile lor inventive în cadrul Expoziţiei invenţiilor, organizate de Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. Spectrul ideilor inovative ale  elevilor, ca şi la ediţiile anterioare, a fost foarte vast – de la dispozitive simple până la dispozitive şi aparate complexe în domeniile: mecanică, electricitate, chimie, biologie, medicină, tehnologii industriale şi informaţionale, ecologie, energie regenerabilă, etc. 
Membrii juriului au menţionat, că la ediţia curentă lucrările elevilor au fost mai interesante, mai variate, fiecare lucrare în parte a prezentat interes deosebit, deaceea evaluarea lor şi stabilirea locurilor a fost mai greu de efectuat.
Aşadar, pe locul I s-a plasat: Veronica Cazac, clasa X, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Georgel Gaina, clasa XI, Liceul Teoretic „Gh.Asachi”, mun.Chişinău cu invenţia „Blok de construcţie şi procedeu de confecţionare a acestuia”. Elevii au intrat în posesia i diplomelor, a unei sume de 3000 de lei şi a unei cupe.
 
Locul 2
1. Alexandru Caliman, clasa X, Liceul Teoretic „Ştefan Vodă”, or. Ştefan Vodă, pentru invenţia „Stick Signal + (plus)” – (diplomă, cupă + 2000,00 lei);
2. Victor Berzan, clasa XII, Liceul Teoretic „Orizont”, mun. Chişinău, pentru invenţia ”VIR 7.1 (Visual Investigation Robot)” – (diplomă, cupă + 2000,00 lei);
 
Locul 3
1. Dorel Rotari, clasa XII, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, mun. Chişinău, pentru invenţia „Captator de energie electrică ce permite depăşirea troleibuzelor” – (diplomă, cupă + 1000,00 lei);
2. Andrei Şurov, clasa IX, Liceul Teoretic „Vasile Lupu”, mun. Chişinău, pentru invenţia „Экологическая система полива и аэрации для успешного земледелия Молдовы” – (diplomă, cupă + 1000,00 lei);
3. Vadim Bejenari, clasaXII, Liceul Teoretic „B.P. Haşdeu”, or. Drochia, pentru invenţia „Aparat pentru stropirea plantelor” – (diplomă, cupă + 1000,00 lei);.
 
ØPremiul special al Ministerului Tineretului şi Sportului: Vasilina Botnari, profesoară, Liceul „Petre Ştefănucă”, Ialoveni– (diplomă, 1000,00 lei);
 
ØPremiul special al Academiei de Ştiinţe a Moldovei:  Nicolaie Bulbuc, clasa VI, Şcoala medie generală „Ion Creangă”, r-nul Ştefan Vodă, s. Ermoclia, pentru lucrarea „Separator cu sită cilindrică cu geometrie variabilă” – (diplomă +set „Academica”); 
 
Ø     Premiul AGEPI: Manole Rotari, clasa XII, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”, mun. Chişinău, pentru invenţia „Instalaţie de gazificare a biomasei” – (diplomă, cupă + 500,00 lei);
 
ØPremiul special al Universităţii Academiei de Ştiinţe: Alexandru Caliman, clasa X, Liceul Teoretic „Ştefan Vodă”, r-nul Ştefan Vodă şi Valeriu Mazăre, clasa X, Liceul Teoretic „Ştefan Vodă”, r-nul Ştefan Vodă, pentru invenţia „Colectarea şi reciclarea mucurilor de ţigări” – (diplomă + 500,00 lei);
 
ØPremiul AITT: Ahmed Umbatov, clasa IX, Liceul Teoretic „Vasile Lupu”, pentru lucrarea „Интерпретатор с многоязыковой поддержкой для обучения языку программирования Pascal в доуниверситетских учебных заведениях” – (diplomă + 500,00 lei);
 
ØPremiul special al Societăţii Fizicienilor din Republica Moldova: Vlad Popescu, clasaVIII, Centrul de Creaţie Tenică „Politehnic”, mun. Chişinău, pentru invenţia „Dispozitiv de încărcare a acumulatoarelor” – (diplomă + set de Cărţi);
 
ØPremiul special al Grădinii botanice pentru inovaţia cu cel mai înalt impact ecologic –: Vadim Magaleas, clasa V, Gimnaziul Sofia, r-nul Drochia, s. Sofia, pentru lucrarea ”Irigarea prin picurătoare în condiţii de casă” – (Carte „Plante medicinale” + plantă de cameră);
 
ØPremiul special pentru lucrarea „Pучной электрогенератор для освещения и зарядки мобильного телефона„ : Alexandr Savatneev, clasa XII, Liceul Rus Nr. 3, or. Drochia– (diplomă + 500,00 lei);
 
ØPremiul special pentru lucrarea „Vulnerabilităţi WEB şi securizarea acestora„: Mihai Leva, gr. C-071, Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul, mun. Chişinău– (diplomă + 500,00 lei);
 
ØPremiul special pentru lucrarea „Aparat de prelucrare a luminii în cosmos „
Mihai Gavrilov, clasa IX, Liceul Teoretic „Ana Muntean”, or. Ialoveni– (diplomă + 500,00 lei);
 
ØPremiul special pentru lucrarea „Cremă-balsam preparată în casă„: Nicoleta Domnicu, clasa X, Liceul Academiei de Ştiinţe, mun. Chişinău– (diplomă + 500,00 lei);
 
ØPremiul special pentru lucrarea „Microfon direcţional„: Cristian Coman, Clasa IX , Centrul de Creaţie Tenică „Politehnic”, mun. Chişinău– (diplomă + 500,00 lei);
 
ØPremiul special pentru ciclu de lucrări: Iuliana Bicec, clasa XI, Liceul Teoretic „Vasile Coroban”, r-nul Glodeni– (diplomă + 500,00 lei);
 
ØPremiul special pentru lucrarea „Utilaj pentru determinarea coeficientului de transfer termic a materialelor„: Sergiu Şargarovschi, clasa XI, Liceul Academiei de Ştiinţe, mun. Chişinău– (diplomă + 500,00 lei);
 
ØPremiul special pentru lucrarea „Sera ideală – vis, fantezie sau realitate? „:
Eldar Hussein, clasa X, Liceul Teoretic „Vasile Lupu”, mun. Chişinău– (diplomă + 500,00 lei);
 
Alte premii (set de dicţionare, abonamente Grădina Botanică)
 
ØPremiul special pentru „Generator de hidrogen”: Anton Climov, clasa X, Centrul de Creaţie Tenică „Politehnic”, mun. Chişinău
ØPremiul special pentru cea mai haioasă inovaţie: Cristina Postolachi, clasa VII, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, mun. Chişinău, pentru invenţia „Fustă – Rochie multifuncţională (17 moduri în care poate fi purtată)”
 
ØMaria Sclearenco, clasa IX, Liceul Teoretic „A. Russo”, mun. Chişinău şi Olga Corolciuc, clasa X, Liceul Teoretic „A. Russo”, mun. Chişinău, pentru lucrarea „Биоиндикация загрязнения водоемов Молдовы методом Айзека Уолтона и по состоянию популяции ряски мапой (Lemna minor L.)”
ØSerghei Şchiopu, clasa XI, Gimnaziul Rus Nr. 1, or. Rîbniţa, Andrei Staruş, clasa XI, Gimnaziul Rus Nr. 1, or. Rîbniţa, pentru lucrarea „Биогелиоустановка”;
ØSerghei Dubina, gr. C-061, Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul, mun. Chişinău;
ØTudor Calmîş, gr. SE-071, Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul, mun. Chişinău;
ØIon Grimailo, clasa XI, Liceul Teoretic „A. Agapie”, r-nul Sîngerei, s. Pepeni, pentru ciclu de lucrări;
 
Liceul „Svetoci”
ØЛинда Каббани, Дмитрий Орловский pentru invenţia „Языковой анализ текстов песен, популярных молодежной среде Молдовы”;
ØАндрей Корниенков pentru invenţia „Речь старообрядцев Молдовы и современная языковая норма”;
ØЕкатерина Ворникова pentru invenţia „Речевой этикет руских и молдован и его связь с менталитетом”.
 
ØSerghei Barba, clasa XII, Liceul Teoretic „Olimp”, r-nul Anenii Noi, s. Puhăceni pentru invenţia „Construcţia unei staţii eoliene cu materiale din gospodărie”;
ØGheorghe Cibotari, clasa X, Liceul Teoretic „Universul”, r-nul Străşeni, s. Scoreni pentru invenţia „Reşou electric senzorial cu distanţă”;
ØVictoria Zglavoc, clasa IX, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, or. Ungheni pentru invenţia „Port-tete”;
ØTudor Gulica, clasa VIII, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, or. Ungheni pentru invenţia „Balanţa gradată”.
 
La eveniment au fost prezenţi reprezentanţii mass-media.