[03/12/2011] Concursul naţional "Cel mai bun elev inovator", ediţia a IV-a

 

 

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
MINISTERUL EDUCAŢIEI
AGENŢIA PENTRU INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ
UNIVERSITATEA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
 
Anunţă
Concursul naţional
,,CEL MAI BUN ELEV INOVATOR”, ediţia a IV-a
 
Scopul concursului este susţinerea şi stimularea ideilor inventive şi creative ale elevilor.
Câştigătorii vor beneficia de premii băneşti:
1 premiu în valoare de 3000 lei pentru locul I,
2 premii a cîte 2000 lei pentru locul II şi
3 premii a cîte 1000 lei pentru locul III.
De asemenea vor mai fi acordate 8 premii speciale a câte 500 lei fiecare şi diplome de menţiune.
        Pentru participare la concurs sunt invitaţi toţi elevii şcolilor şi liceelor din republică.
Data limită de prezentare a dosarelor – 06 mai 2011 , ora 17:00. Dosarele pe suport de hârtie şi în formă electronică se vor expedia Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic la adresa: MD-2028, mun. Chişinău, str. Mioriţa, 5, bir. 409; e-mail: concurs@aitt.md.
 
Nominalizarea câştigătorilor va avea loc la data de 21 mai 2011, în incinta ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 1).
 
Regulamentul privind organizarea Concursului ,,Cel mai bun elev inovator”, cererea şi cerinţele de prezentare a dosarelor pot fi accesate de pe pag. web a AITT:  www.aitt.md
 
Informaţii la tel.: 88-25-66.